menu
Date Result Jackpot
December 31, 2022
18
37
44
50
64
11
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
25
29
54
56
9
Power Ball
$258.80 Million
December 28, 2022
26
32
38
45
56
1
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
10
14
41
56
16
Power Ball
$215 Million
December 26, 2022
17
41
47
60
61
17
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
30
52
54
63
26
Power Ball
$201 Million
December 24, 2022
17
37
46
54
67
8
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


5
32
34
38
48
12
Power Ball
$186 Million
December 21, 2022
12
15
24
34
59
14
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


10
16
25
39
52
23
Power Ball
$170 Million
December 19, 2022
7
37
55
65
67
12
Power Play 5 X
Power Ball

Double Play:


18
32
40
65
67
6
Power Ball
$158 Million
December 17, 2022
33
56
64
66
68
12
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


6
9
10
19
28
23
Power Ball
$149 Million
December 14, 2022
36
51
59
66
68
25
Power Play 10 X
Power Ball

Double Play:


3
12
24
40
57
19
Power Ball
$134 Million
December 12, 2022
16
31
50
55
61
9
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


28
39
43
63
67
26
Power Ball
$124 Million
December 10, 2022
9
23
47
49
68
19
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
34
37
40
53
2
Power Ball
$116 Million
December 07, 2022
6
28
44
59
61
21
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


16
25
26
37
48
16
Power Ball
$100 Million
December 05, 2022
35
45
47
54
55
14
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


15
50
51
53
68
21
Power Ball
$89 Million
December 03, 2022
6
13
33
36
37
7
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


4
10
23
43
64
3
Power Ball
$81 Million
November 30, 2022
4
19
24
47
66
10
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


16
34
41
47
55
23
Power Ball
$65 Million
November 28, 2022
29
30
32
48
50
20
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
5
19
47
55
3
Power Ball
$56 Million
November 26, 2022
15
30
47
50
51
3
Power Play 10 X
Power Ball

Double Play:


1
35
39
41
54
17
Power Ball
$48 Million
November 23, 2022
1
2
31
39
66
25
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


17
20
54
60
69
22
Power Ball
$30 Million
November 21, 2022
1
6
40
51
67
2
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


8
23
41
49
63
15
Power Ball
$20 Million
November 19, 2022
7
28
62
63
64
10
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


19
35
40
62
68
23
Power Ball
$93 Million
November 16, 2022
28
34
51
53
56
11
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


5
26
41
59
66
11
Power Ball
$76 Million
November 14, 2022
19
35
53
54
67
21
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
24
32
63
69
13
Power Ball
$59 Million
November 12, 2022
16
20
44
57
58
6
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


8
18
29
44
68
3
Power Ball
$47 Million
November 09, 2022
7
14
24
30
56
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
15
31
52
62
16
Power Ball
$20 Million
November 07, 2022
10
33
41
47
56
10
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
21
27
29
40
18
Power Ball
$2.04 Billion
November 05, 2022
28
45
53
56
69
20
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
23
27
31
56
15
Power Ball
$1.60 Billion
November 02, 2022
2
11
22
35
60
23
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


20
34
37
57
67
26
Power Ball
$1.20 Billion
October 31, 2022
13
19
36
39
59
13
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
14
52
57
62
24
Power Ball
$1 Billion
October 29, 2022
19
31
40
46
57
23
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
13
31
35
37
1
Power Ball
$825 Million
October 26, 2022
19
36
37
46
56
24
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


5
36
38
39
54
19
Power Ball
$700 Million
October 24, 2022
18
23
35
45
54
16
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


12
48
51
63
67
26
Power Ball
$625 Million
October 22, 2022
19
25
48
55
60
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


9
21
30
49
51
3
Power Ball
$580 Million
October 19, 2022
6
8
15
27
42
10
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
24
32
55
59
13
Power Ball
$508 Million
October 17, 2022
19
30
36
46
60
25
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


29
35
36
40
52
18
Power Ball
$480 Million
October 15, 2022
32
37
40
58
62
15
Power Play 5 X
Power Ball

Double Play:


6
19
32
48
50
1
Power Ball
$454 Million
October 12, 2022
14
30
41
42
59
6
Power Play 5 X
Power Ball

Double Play:


4
22
36
39
64
14
Power Ball
$421 Million
October 10, 2022
3
6
11
17
22
11
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
24
35
52
62
10
Power Ball
$401 Million
October 08, 2022
13
43
53
60
68
5
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


3
33
46
63
68
17
Power Ball
$378 Million
October 05, 2022
26
30
33
37
62
6
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


17
23
24
36
61
16
Power Ball
$353 Million
October 03, 2022
2
16
22
55
63
22
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


4
5
50
66
67
15
Power Ball
$336 Million
October 01, 2022
8
21
22
65
69
26
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
24
43
53
63
18
Power Ball
$322 Million
September 28, 2022
6
10
24
33
67
11
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


14
24
34
56
60
8
Power Ball
$300 Million
September 26, 2022
13
20
31
33
59
20
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


7
15
39
54
59
11
Power Ball
$285 Million
September 24, 2022
3
9
21
24
29
14
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


15
30
38
46
66
25
Power Ball
$270 Million
September 21, 2022
6
33
34
45
54
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


18
28
39
47
49
16
Power Ball
$251 Million
September 19, 2022
7
15
36
46
67
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
11
23
27
38
4
Power Ball
$238 Million
September 17, 2022
5
25
36
51
61
1
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
23
37
41
55
1
Power Ball
$225 Million
September 14, 2022
9
10
20
22
52
25
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


15
16
17
23
29
5
Power Ball
$206 Million
September 12, 2022
6
14
16
34
66
25
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
16
19
48
60
11
Power Ball
$193 Million
September 10, 2022
38
42
56
68
69
4
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


25
30
34
55
56
26
Power Ball
$186 Million
September 07, 2022
3
16
30
33
36
20
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
26
28
29
42
10
Power Ball
$170 Million
September 05, 2022
4
7
32
55
64
25
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


10
31
48
50
68
7
Power Ball
$159 Million
September 03, 2022
18
27
49
65
69
9
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
9
15
33
46
21
Power Ball
$148 Million
August 31, 2022
7
8
19
24
28
1
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
15
21
41
56
16
Power Ball
$134 Million
August 29, 2022
13
36
43
61
69
18
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


25
27
51
52
58
1
Power Ball
$124 Million
August 27, 2022
2
18
56
60
65
14
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


16
18
43
49
51
6
Power Ball
$115 Million
August 24, 2022
6
24
35
37
44
22
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


14
30
38
52
62
24
Power Ball
$100 Million
August 22, 2022
12
27
34
55
67
9
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


42
50
59
61
64
21
Power Ball
$90 Million
August 20, 2022
5
9
11
16
66
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


14
19
36
39
65
25
Power Ball
$66 Million
August 17, 2022
23
28
41
50
55
24
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


15
16
36
53
61
14
Power Ball
$66 Million
August 15, 2022
20
24
47
50
63
5
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


16
37
53
56
63
22
Power Ball
$56 Million
August 13, 2022
19
24
35
43
62
2
Power Play 10 X
Power Ball

Double Play:


10
29
37
43
65
19
Power Ball
$48 Million
August 10, 2022
29
44
59
61
68
19
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
24
30
53
69
7
Power Ball
$35 Million
August 08, 2022
32
45
51
57
58
12
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
42
46
48
57
9
Power Ball
$26 Million
August 06, 2022
8
15
46
56
68
3
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


9
19
30
40
48
16
Power Ball
$20 Million
August 03, 2022
9
21
56
57
66
11
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


24
28
29
31
48
12
Power Ball
$202 Million
August 01, 2022
15
21
31
36
65
16
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


11
26
27
55
57
2
Power Ball
$187 Million
July 30, 2022
4
17
57
58
68
12
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


16
19
23
32
40
15
Power Ball
$170 Million
July 27, 2022
1
25
44
55
57
26
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
10
11
63
68
1
Power Ball
$145 Million
July 25, 2022
25
37
38
39
65
5
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


34
41
43
66
68
8
Power Ball
$130 Million
July 23, 2022
39
41
54
59
62
12
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


20
29
34
50
63
20
Power Ball
$119 Million
July 20, 2022
10
20
23
49
65
22
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
14
26
30
52
18
Power Ball
$101 Million
July 18, 2022
14
34
36
50
58
5
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
29
39
43
56
19
Power Ball
$89 Million
July 16, 2022
3
18
23
32
57
21
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
19
32
36
56
5
Power Ball
$82 Million
July 13, 2022
22
23
36
47
63
2
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


14
17
21
32
37
8
Power Ball
$66 Million
July 11, 2022
4
26
34
37
52
9
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


16
25
38
62
67
5
Power Ball
$56 Million
July 09, 2022
14
22
42
46
52
24
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


14
23
24
57
65
18
Power Ball
$48 Million
July 06, 2022
32
36
49
62
69
13
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
5
20
26
31
13
Power Ball
$35 Million
July 04, 2022
15
16
24
31
56
4
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


9
41
55
57
60
5
Power Ball
$26 Million
July 02, 2022
9
10
37
59
62
26
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
7
22
57
59
24
Power Ball
$20 Million
June 29, 2022
8
40
49
58
63
14
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


11
26
28
34
60
5
Power Ball
$365 Million
June 27, 2022
11
13
18
30
37
16
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


34
47
53
57
68
2
Power Ball
$346 Million
June 25, 2022
6
12
20
27
32
4
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


16
46
58
63
69
18
Power Ball
$335 Million
June 22, 2022
6
10
31
48
56
12
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


7
31
39
51
53
21
Power Ball
$312 Million
June 20, 2022
3
44
61
63
69
13
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
26
27
43
56
18
Power Ball
$296 Million
June 18, 2022
10
19
40
45
58
25
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
18
23
30
53
3
Power Ball
$279 Million
June 15, 2022
19
28
41
42
51
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


3
44
47
48
67
11
Power Ball
$258 Million
June 13, 2022
2
27
42
44
51
25
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


8
20
35
48
67
15
Power Ball
$243 Million
June 11, 2022
18
20
26
53
69
5
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
32
46
56
65
23
Power Ball
$229 Million
June 08, 2022
22
39
43
62
64
7
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


23
49
51
58
65
12
Power Ball
$210 Million
June 06, 2022
2
10
35
44
46
4
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
10
36
53
61
21
Power Ball
$198 Million
June 04, 2022
14
16
36
52
60
16
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


11
39
41
55
61
10
Power Ball
$184 Million
June 01, 2022
11
41
56
57
63
2
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


9
20
22
39
47
10
Power Ball
$168 Million
May 30, 2022
27
28
51
68
69
22
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
13
22
44
51
15
Power Ball
$157 Million
May 28, 2022
2
39
50
61
66
15
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
34
52
61
69
24
Power Ball
$150 Million
May 25, 2022
19
28
39
42
57
17
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


3
16
20
33
45
11
Power Ball
$135 Million
May 23, 2022
1
33
37
39
42
26
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


33
45
60
62
65
2
Power Ball
$125 Million
May 21, 2022
14
15
25
52
58
11
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


16
20
35
54
69
15
Power Ball
$117 Million
May 18, 2022
40
41
58
64
65
17
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
27
41
59
64
21
Power Ball
$101 Million
May 16, 2022
7
15
22
36
64
13
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
12
34
35
67
26
Power Ball
$90 Million
May 14, 2022
6
40
41
45
52
9
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


23
36
41
42
65
14
Power Ball
$83 Million
May 11, 2022
5
7
61
63
69
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
24
34
42
54
11
Power Ball
$68 Million
May 09, 2022
18
30
35
52
56
5
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


3
42
45
57
67
2
Power Ball
$59 Million
May 07, 2022
4
5
6
28
67
10
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


14
22
38
56
60
17
Power Ball
$51 Million
May 04, 2022
37
39
55
63
69
23
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


6
31
39
44
46
26
Power Ball
$37 Million
May 02, 2022
18
27
33
39
44
8
Power Play 5 X
Power Ball

Double Play:


6
23
29
37
65
12
Power Ball
$27 Million
April 30, 2022
14
21
37
44
63
1
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


11
30
48
56
69
20
Power Ball
$20 Million
April 27, 2022
11
36
61
62
68
4
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
12
35
38
50
10
Power Ball
$454 Million
April 25, 2022
12
18
20
39
61
10
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


14
23
29
38
43
20
Power Ball
$421 Million
April 23, 2022
10
39
47
49
56
8
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


2
30
39
54
63
17
Power Ball
$400 Million
April 20, 2022
20
30
45
55
56
14
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
15
16
21
52
20
Power Ball
$370 Million
April 18, 2022
8
33
55
59
62
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


12
17
29
65
66
7
Power Ball
$348 Million
April 16, 2022
15
21
32
62
65
26
Power Play 5 X
Power Ball

Double Play:


33
40
47
55
64
5
Power Ball
$325 Million
April 13, 2022
14
16
41
63
68
26
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


17
51
54
55
58
19
Power Ball
$302 Million
April 11, 2022
5
7
24
31
34
4
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


18
20
24
29
47
12
Power Ball
$288 Million
April 09, 2022
6
16
31
62
66
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


3
5
35
48
67
5
Power Ball
$268 Million
April 06, 2022
6
42
45
47
64
18
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
29
56
57
58
2
Power Ball
$246 Million
April 04, 2022
2
32
39
46
69
6
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


6
49
55
58
59
15
Power Ball
$231 Million
April 02, 2022
6
28
47
58
59
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


6
7
41
57
61
14
Power Ball
$206 Million
March 30, 2022
3
7
21
31
37
11
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
24
44
48
52
22
Power Ball
$206 Million
March 28, 2022
11
18
39
58
62
3
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


23
32
36
51
59
9
Power Ball
$195 Million
March 26, 2022
2
10
50
59
61
6
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


18
39
40
55
60
25
Power Ball
$181 Million
March 23, 2022
31
32
37
38
48
24
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


15
18
24
26
62
1
Power Ball
$167 Million
March 21, 2022
1
15
26
63
65
16
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


14
17
25
51
57
24
Power Ball
$156 Million
March 19, 2022
8
9
18
48
52
6
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


27
31
53
57
68
3
Power Ball
$147 Million
March 16, 2022
3
28
34
35
58
17
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


15
22
48
50
67
16
Power Ball
$133 Million
March 14, 2022
21
28
32
44
49
6
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


7
8
11
19
40
6
Power Ball
$124 Million
March 12, 2022
19
20
37
39
61
8
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
16
40
49
50
15
Power Ball
$112 Million
March 09, 2022
13
22
34
51
67
10
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


8
9
43
45
63
4
Power Ball
$99 Million
March 07, 2022
10
43
55
59
67
2
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


17
24
26
41
43
26
Power Ball
$90 Million
March 05, 2022
8
23
37
52
63
13
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
25
32
33
50
12
Power Ball
$85 Million
March 02, 2022
19
37
48
61
63
12
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


1
7
10
32
56
13
Power Ball
$73 Million
February 28, 2022
7
21
39
47
55
19
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
16
28
44
51
16
Power Ball
$65 Million
February 26, 2022
15
32
36
48
64
19
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


22
25
58
62
64
18
Power Ball
$58 Million
February 23, 2022
6
17
21
35
64
18
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
11
19
34
59
14
Power Ball
$45 Million
February 21, 2022
2
36
37
45
69
3
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


22
23
29
39
43
18
Power Ball
$37 Million
February 19, 2022
3
10
15
33
42
11
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


21
22
30
41
67
3
Power Ball
$31 Million
February 16, 2022
22
30
40
42
48
16
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


18
25
28
30
38
10
Power Ball
$20 Million
February 14, 2022
16
25
27
49
55
17
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
5
35
37
49
11
Power Ball
$183 Million
February 12, 2022
8
10
21
41
62
7
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


4
6
15
53
61
23
Power Ball
$172 Million
February 09, 2022
2
17
33
51
63
26
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


21
36
42
47
68
3
Power Ball
$158 Million
February 07, 2022
5
15
38
47
65
10
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


9
20
27
47
55
14
Power Ball
$147 Million
February 05, 2022
5
16
27
39
61
24
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


13
17
24
44
52
17
Power Ball
$137 Million
February 02, 2022
18
29
33
62
63
15
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


12
39
55
66
67
16
Power Ball
$123 Million
January 31, 2022
10
15
51
61
69
14
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


28
31
33
38
61
5
Power Ball
$113 Million
January 29, 2022
2
15
38
54
65
11
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


18
35
39
53
69
5
Power Ball
$104 Million
January 26, 2022
4
11
38
49
69
16
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


10
27
40
43
45
25
Power Ball
$91 Million
January 24, 2022
11
29
30
47
53
16
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


1
20
22
23
33
18
Power Ball
$82 Million
January 22, 2022
8
14
33
36
67
17
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


2
10
30
45
47
21
Power Ball
$76 Million
January 19, 2022
11
15
43
55
61
10
Power Play 3 X
Power Ball

Double Play:


24
25
35
59
63
11
Power Ball
$62 Million
January 17, 2022
9
24
35
46
65
22
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
19
33
38
64
22
Power Ball
$53 Million
January 15, 2022
3
18
37
51
59
13
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


7
16
24
53
62
24
Power Ball
$48 Million
January 12, 2022
12
21
22
30
33
24
Power Play 4 X
Power Ball

Double Play:


14
25
50
53
66
2
Power Ball
$38 Million
January 10, 2022
14
17
18
21
27
9
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


11
28
47
59
68
23
Power Ball
$27 Million
January 08, 2022
20
21
36
60
65
13
Power Play 10 X
Power Ball

Double Play:


31
48
50
54
66
20
Power Ball
$20 Million
January 05, 2022
6
14
25
33
46
17
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


23
41
56
62
65
4
Power Ball
$630 Million
January 03, 2022
2
13
32
33
48
22
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
19
26
64
65
16
Power Ball
$540 Million
January 01, 2022
6
12
39
48
50
7
Power Play 2 X
Power Ball

Double Play:


4
6
7
10
30
9
Power Ball
$500 Million

Winning Numbers by State